MEZIHRA / MEZIPROSTORY (INTERMEZZO/INTERSPACE)

City elements, which we pass on our everyday journies - what they can turn in to? We are discovering their spaces in between, their gaps. We are walking on their inter-paths. We are questioning borders, public space, personal space and censorship in the sound of pavement cubes vibration.

The premiere performance of Eliška Brtnická and sound artist Stanislav Abrahám was created for the exhibition CITYBLOCK. Public space and its structures are becoming sources of movement and sound.

Concrete show is always adapted to concrete space and always has a different format. (It is going to be a part of exhibition of the 17th november in Revoluční 30 in Prague)

concept: Eliška Brtnická

performers: Eliška Brtnická, Stéphanie N'Duhirahe, Stanislav Abrahám

sound design: Stanislav Abrahám

video: Stéphanie N'Duhirahe

light design: Prokop Vondruška

lenght: 40min

premiere on the 28.5.2019 in CAMP - Center for Architecture and Metropolitan Planning in Prague

full video from the premiere here

CZ

Čím se mohou stát městské prvky, které míjíme na našich všednodenních cestách? Objevujeme jejich meziprostory, kráčíme po jejich mezistezkách. Zkoumáme hranice, veřejný prostor, osobní prostor a cenzuru za vibrací dlažebních kostek.

Premiérová performance choreografky Elišky Brtnické a zvukového umělce Stanislava Abraháma připravená pro výstavu CITYBLOK pojímá veřejný prostor a jeho struktury jako zdroj pohybu a zvuku.

Konkrétní představení je vždy adaptováno na určitý prostor a proto má projekt vždy trochu rozdílnou formu.