video by Petra Bučková
performer Eliška Brtnická
assistant Stéphanie N´Duhirahe
photo Vojtěch Brtnický