Hang Out

(czech below)

"The greatest danger in life is that we become too cautious." (Japanese proverb)

One of today's highest values ​​is safety. An increasingly extensive system of rules and standards is supposed to guarantee that "nothing can happen to us" in public space. Where and at what risk is it still possible to wander outside, hang out, hang up and hang out? Do our children still go out alone? Safety has become our mantra, but don't we miss the trembling, because of which we jump with a parachute or at least go to the circus?
Performer and acrobat Eliška Brtnická deal in her audio walk performance HANG OUT with remote and forbidden places in public space, where you maybe always wanted to climb.

video trailer: here

Concept, performnace, scenography: Eliška Brtnická
Script: Eliška Brtnická, Viktorie Knotková
Voice-Over: Tereza Hofová / Hannah Lennox
Dramaturgy: Viktorie Knotková
Supervision: Stéphanie N’Duhirahe
Sound design: Stanislav Abrahám, Roman Džačár
Production: Eva Roškaňuková, Iva-Hedvika Zýková

video trailer: Petra Bučková
Photo: Vojtěch Brtnický

In cooperation with: KD Mlejn, Cirqueon, Roundabout Europe

Special thanks to: Trevor Davies, Joe Mackintosh, Dagmar Bednáriková, Prokop Vondruška, Martin Roškaňuk, Linda and Mathias Straub, Šárka Maršíková, Veronika Štefanová, Metropolis - art and performance in public space, CAMP-centrum architektury a městského plánování, MČ Praha 13, to five Czech female aerial acrobats and their parents, who gave us interviews, and to Hanička.

Hang Out

"Největší nebezpečí v životě je, že začneme být příliš opatrní.“ (japonské přísloví)

Bezpečí je jednou z nejvyšších hodnot naší doby. Rozsáhlý systém pravidel a norem má zaručit, že se nám ve veřejném prostoru "nemůže nic stát”. Je ještě vůbec možné se venku jen tak potulovat, poflakovat, zavěsit a vyvěsit: prostě hang out? Chodí děti ještě samy ven? Bezpečí se stalo naší mantrou, ale nechybí nám to chvění, pocit strachu při překonávání vlastních hranic, kvůli němuž pak skáčeme s padákem nebo alespoň vyrazíme na cirkus? 

Audio walk performance Elišky Brtnické vás zavede na zakázaná místa ve veřejněm prostoru, kam jste možná jako malí vždycky toužili vyšplhat. 

video trailer: here

Koncept, performance, scénografie: Eliška Brtnická
Scénář: Eliška Brtnická, Viktorie Knotková
Voice-Over: Tereza Hofová
Dramaturgická spolupráce: Viktorie Knotková
Supervize: Stéphanie N’Duhirahe
Sound design: Roman Džačár, Stanislav Abrahám

Produkce: Eva Roškaňuková, Iva-Hedvika Zýková

video trailer: Petra Bučková
Foto: Vojtěch Brtnický
Ve spolupráci s: KD Mlejn, Cirqueon, Roundabout Europe

Zvláštní poděkování: Trevor Davies, Joe Mackintosh, Dagmar Bednáriková, Prokop Vondruška, Martin Roškaňuk, Linda and Mathias Straub, Šárka Maršíková, Veronika Štefanová, Metropolis - art and performance in public space, CAMP-centrum architektury a městského plánování, MČ Praha 13. Děkujeme také pěti českým vzdušným akrobatkám a jejich rodičům, kteří nám poskytli rozhovor, a Haničce.