Fish Eye

I am crumbling away and forming myself over and over again, constantly changing my shape. I am searching for what I am and what is the power that recasting me, remoulding me, transforming me. Drifting, from time to time I stick to glass which detaches me from you.. or you from me? What isolation makes with us and who is actually isolated?

Pressure becomes a wave, movements change to image, drops into sounds, surface pass to gleaming glint.

Cirucus performance on the border with dance, plastic art, fashion, installation in the ultrasound of deep sea creatures.

video trailer: here

Concept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design, technics : Vlado Veleta, Prokop Vondruška, Michal Horáček

Metal construction of the frame for the aquarium: Jiří Kohout

Costume cooperation: Petra Vlachynská

Production: Eva Roškaňuková

video trailer: Jakub Dušek

Supported by the City of Prague and the Ministry of Culture

this show is very adjustable and has different formats: with or without glass, indoor or outdoor, site-specific, in daylight or at night with lighting, long or short duration 5 - 40 minutes...

we are planning also a children version as an interaktive performance and playground

the "premiere" is comming soon!

Fish Eye

Rozkládám se a znovu skládám, stále měním tvar. Hledám, co jsem a co mě formuje, co mění mou strukturu. Pluji a někdy ulpím na skle, jímž jsme odděleni. Co s námi dělá izolace a kdo od koho je vlastně oddělen?

Tlak se mění ve vlnu, pohyby v obrazy, dopady ve zvuky, hladina v mihotavé záblesky.

Performance na pomezí tance, výtvarné instalace, fashion a vzdušné akrobacie v živém hudebním doprovodu ultrazvukových delfíních frekvencí.

Koncept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design a technika: Vlado Veleta, Prokop Vondruška, Michal Horáček

Návrh a výroba kovového rámu: Jiří Kohout

Kostýmní spolupráce: Petra Vlachynská

Produkce: Eva Roškaňuková

video trailer: Jakub Dušek

Za podpory hl.m.Praha a Ministerstva Kultury ČR

tato inscenace je adaptabilní téměř na cokoli, disponuje různými formáty: se sklem či bez skla, v exteriéru či interiéru, jako site-specific, na vodní hladině, na trávě, za denního světla či nasvícené za tmy, délka dle uvážení 5 - 40 minut...

chystá se také verze pro děti na pomezí interaktivní performance a herny

premiéra již brzy!