Fish Eye

I am crumbling away and forming myself over and over again, constantly changing my shape. I am searching for what I am and what is the power that recasting me, remoulding me, transforming me. Drifting, from time to time I stick to glass.

"changeover is challenge and it is essential"  /D.H.Meadowsová/

Fish Eye is a vision of nature-technology fusion. Man inspired by nature creates technology as a "second nature". Movement is generated from the technical elements. Waterscape of plastic coral reefs is floating here with its constantly transforming beings, who adamantly try, according to evolution, find a sustainable form of themselves.

Cirucus performance on the border with dance, plastic art, fashion, installation in the ultrasound of deep sea creatures.

video trailer 1 - behind glass: here

video trailer 2 - outdoor: here

video trailer 3 - aquarium: here

Concept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design, technicians : Prokop Vondruška, Michal Horáček, Vlado Veleta

Costume cooperation: Petra Vlachynská, Dagmar Bednáriková

Production: Eva Roškaňuková

Producent: Cirkus Mlejn, z.s.

video trailers: Jakub Dušek, Zuzana Staregová

Supported by the City of Prague and the Ministry of Culture

this show is very adjustable and has different formats: with or without glass, indoor or outdoor, site-specific, in daylight or at night with lighting, long or short duration 5 - 40 minutes...

we are planning also a children version as an interaktive performance and playground

aquarium premiere on the 20. and 21.8. 2021 at Letní Letná festival in Prague

Fish Eye

Rozkládám se a znovu skládám, stále měním tvar. Hledám, co jsem a co mě formuje, co mění mou strukturu. Pluji a ulpívám.

"změna je výzvou a je nezbytná" /D.H.Meadowsová/

Fish Eye je vize splynutí přírody a techniky. Člověk inspirován přírodou vytváří techniku jako "druhou přírodu". Pohyb vzniká na základě technických prvků. Odkrývá se krajina plastových korálových útesů a proměňujících se tvorů, kteří se v rámci evoluce neoblomně snaží najít udržitelnou formu sebe sama.

Performance na pomezí tance, výtvarné instalace, fashion a vzdušné akrobacie v živém hudebním doprovodu ultrazvukových delfíních frekvencí.

Koncept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design a technika: Prokop Vondruška, Michal Horáček, Vlado Veleta

Návrh a výroba kovového rámu: Jiří Kohout

Kostýmní spolupráce: Petra Vlachynská, Dagmar Bednáriková

Produkce: Eva Roškaňuková

video trailery: Jakub Dušek, Zuzana Staregová

Za podpory hl.m.Praha a Ministerstva Kultury ČR

tato inscenace je adaptabilní téměř na cokoli, disponuje různými formáty: se sklem či bez skla, v exteriéru či interiéru, jako site-specific, na vodní hladině, na trávě, za denního světla či nasvícené za tmy, délka dle uvážení 5 - 40 minut...

chystá se také verze pro děti na pomezí interaktivní performance a herny

premiéra s akváriem 20. a 21.8. 2021 na festivalu Letní Letná