Fish Eye

I am crumbling away and forming myself over and over again, constantly changing my shape. I am searching for what I am and what is the power that recasting me, remoulding me, transforming me. Drifting, from time to time I stick to glass.

Pressure becomes a wave, movements change to image, drops into sounds, surface pass to gleaming glint.

Cirucus performance on the border with dance, plastic art, fashion, installation in the ultrasound of deep sea creatures.

Concept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design, technics : Vlado Veleta, Prokop Vondruška

Costume cooperation: Petra Vlachynská

Production: Eva Roškaňuková

Fish Eye

Rozkládám se a znovu skládám, stále měním tvar. Hledám, co jsem a co mě formuje, co mění mou strukturu. Pluji a někdy ulpím na skle.

Tlak se mění ve vlnu, pohyby v obrazy, dopady ve zvuky, hladina v mihotavé záblesky.

Performance na pomezí tance, výtvarné instalace, fashion a vzdušné akrobacie v živém hudebním doprovodu ultrazvukových delfíních frekvencí.

Koncept, performer: Eliška Brtnická

Sound design, performer: Stanislav Abrahám

Light design a technika: Vlado Veleta, Prokop Vondruška

Kostýmní spolupráce: Petra Vlachynská

Produkce: Eva Roškaňuková